Milé dámy, milí pánové,

dlouhé čekání na otevření našeho nehtového studia je konečně u konce. S velkou radostí vám mohu oznámit, že od 3.5.2021 je naše studio tady opět otevřené a připravené dopřát vašim rukám tu nejlepší péči.

V rámci otevření našeho nehtového studia jsme pro vaše bezpečí, pohodu a komfort zajistili všechna opatření nařízená MZ ČR v oblasti péče o tělo, kterými kromě obecných hygienických pravidel, platných ve všech provozovnách holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, kosmetických, masérských a obdobných regeneračních nebo rekondičních služeb navíc jsou:

 • poskytování služby v jeden čas vždy jen jednomu zákazníkovi;
 • v našem nehtovém studiu jste vždy sami, takže je zachovávaná vzdálenost alespoň 2 metry;
 • neprovádí se činnosti, při kterých by došlo k narušení integrity kůže;
 • vedeme evidenci zákazníků pro potřeby případného epidemiologického šetření;
 • při vstupu do provozovny se musíte prokázat, že nemáte žádné příznaky onemocnění a splňujete jednu z následujících podmínek: 
  • absolvoval jste nejdéle před 7 dny PCR test s negativním výsledkem;
  • absolvoval jste nejdéle před 72 hodinami antigenní test na veřejném odběrovém místě s negativním výsledkem;
  • prošel jste kompletním očkováním proti onemocnění covid-19, přičemž od aplikace poslední dávky uplynulo alespoň 14 dnů a disponujete certifikátem o provedeném očkování;
  • prodělal jste laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula doba izolace a od prvního pozitivního antigenního nebo PCR testu neuplynulo více než 90 dní;
  • prokážete se potvrzením od zaměstnavatele, že jste absolvoval nejdéle před 72 hodinami samotest s negativním výsledkem;
  • v případě studentů se dokládá čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení vašeho zákonného zástupce, že ve škole jste absolvoval nejdéle před 72 hodinami samotest s negativním výsledkem;
  • nebo podstoupíte preventivní antigenní samotest při vstupu do provozovny s negativním výsledkem;
 • záleží nám na vašem zdraví a proto jsou u nás tyto podmínky bez vyjímek dodržovány a kontrolovány a všem, kteří tyto podmínky nesplní, bohužel nebude umožněn vstup do naše nehtového studia. Pokud komukoliv ze zákazníků vyjde při samotestu na místě pozitivní výsledek, musí neprodleně opustit naší provozovnu.

Budu se na vás moc těšit, vaše Zuzana Kuchařová