Nákladní přívěs Pongratz 206U

Cena od: 300 /den

Rok výroby        2011
Naložitelná hmotnost     615 kg
Celková hmotnost     750 kg
Celková délka 3 100 mm
Celková šířka 1 550 mm
Celková výška   850 mm
Nejvyšší rychlost   100 km.h

Vyberte si termín:

Popis

Nákladní přívěs Pongratz LPA 206U r.v. 2011

Přívěsný vozík Pongratz LPA 206 U je variantou vozíku pro všechny, kteří často převážejí různé předměty. Je ideální pro chataře či aktivní kutily. Vhodný je i pro převoz vybavení při vodáckých či turistických výletech. Snadno na něm přivezete nebo převezete menší náklad či odvezete staré nepotřebné věci.

Standartní výbava:

Nákladní přívěs na podvozku Alko vám díky opěrnému kolečku umožňuje dobrou manipulaci a pohodlné nakládání a skládání materiálu nebo zboží. Vozík si lze zapůjčit i v provedení s plachtou, která vám ho umožní  používat bez ohledu na počasí. Nákladová plocha o rozměrech 2010 x 1075 x 360 mm  je vybavena čtyřmi úchytnými oky pro bezpečnější přepravu nákladu. Vozík si lze zapůjčit s plachtou, díky které můžete přepravovat zboží bez ohledu na počasí až o výšce 850 mm. Konstrukce vozíku je z žárově zinkované oceli a bočnice jsou z ALU zinkovaného plechu. U vozíku se otevíravá zadní bočnice. Podlaha je vybavena voděodolnou protiskluzovou překližkou.

V ceně půjčovného je:

Přípojná redukce 7/13 pólů k vozu.

Ceník půjčovného:

Hlavní sezóna 1.6. – 30.9. 300 Kč / den * nad 7 dnů
Mimo sezónu 1.10. – 31.5. 400 Kč / den * nad 7 dnů
Vratná kauce 5 000 Kč

* Při zapůjčení na dobu delší, uvedenou v ceníku, poskytujeme 15% SLEVU.
Veškeré ceny jsou uvedené včetně 21% DPH.

Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky půjčovny obytných a nákladních přívěsů F.K.Commercium, s.r.o.

platné od 1.2021

Základní podmínky

K tažení obytného nebo nákladního přívěsu (dále jen „PŘÍVĚS“) postačí ŘP skupiny B, pokud celková hmotnost celé soupravy nepřekročí 3500 kg. Při překročení součtu celkové hmotnosti 3500 kg u soupravy je pak nutný ŘP skupiny B+E. PROTO PROSÍM věnujte pozornost celkovým hmotnostem Vašeho vozidla a našich přívěsů.

 • K zapůjčení přívěsu požadujeme předložit 2 platné doklady totožnosti (OP, ŘP, PAS).
 • Minimální věk potřebný k tažení přívěsu je 25 let s minimální praxí řízení 2 roky.

Nájemce je povinen táhnout přívěs maximální rychlostí 100 km/hod.

Nájemce nesmí přenechat přívěs do pronájmu třetí osobě. Nájemce je povinen do nájemní smlouvy uvést všechny další osoby, které budou případně manipulovat s přívěsem v silničním provozu.

Nájemce pečuje o to, aby na přívěsu nevznikla škoda, dodržuje instrukce pronajímatele a výrobce o používání přívěsu a jeho spotřebičů dle návodů v tištěné podobě, které jsou součástí dokladů k vozidlu.

Nájemce je povinen přívěs zabezpečit proti krádeži (použitím zabezpečovacího zámku oje, zámků dveří a klapek, uzavřením oken), neodpojovat přívěs na nehlídaných parkovištích a v případě poruchy tažného vozidla jej nezanechat bez dozoru.

Komplexní pojištění je sjednáno u přívěsů se spoluúčastí 5% (min. 5.000,-Kč) na havárii, odcizení i živelné pohromy.

Pouze u malých nákladních přívěsů je součástí půjčovného pouze pojištění odpovědnosti a případné náklady na odstranění škody, nebo max. do výše 5 000 Kč jdou na vrub klienta, pokud bude škoda způsobena jeho vinou.

 • Minimální doba pronájmu přívěsu jsou 3 dny.
 • Je zakázáno provádět jakékoliv úpravy na přívěsech (polepování, šroubování, vrtání atd.).
 • Je zakázáno v přívěsech kouřit, používat svíčky, prskavky atd.
 • Je zakázáno v karavanu převážet jízdní kola, lyže a jiné předměty s ostrými hranami a nezabezpečené proti pohybu, které by mohly poškodit vnitřní vybavení.
 • Při neodstranitelném poškození interiéru nebo exteriéru účtujeme úhradu v plné výši na základě rozpočtu autorizovaného servisu.
 • Je zakázáno v přívěsu používání běžného toaletního papíru do chemického WC.
 • Je zakázáno v karavanu používání chemického WC bez chemie.
 • Je zakázáno nakládat na přívěs materiál nebo zboží vyšší hmotnosti, než-li je stanoveno výrobcem.
 • Je zakázáno brát do přívěsu jakékoliv zvíře.
 • Při předčasném ukončení pronájmu se nájemné nevrací.
 • V případě neznalosti některé z manipulace se zařízením přívěsu, nebo potřeby rady v nouzi, je nájemci k dispozici HELP linka +420 739 044 375.
 • Nedodrží-li nájemce sjednanou dobu pro vrácení přívěsu bez předchozí telefonické dohody s pronajímatelem, je povinen zaplatit vedle částky odpovídající dennímu nájemnému též smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč při překročení sjednané doby do 24 hodin, překročí-li prodlení s vrácením přívěsu 24 hodin je nájemce povinen zaplatit za každých započatých 24 hodin prodlení smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč.

Platební podmínky

Předběžná rezervace nebo přívěsu na daný termín (e-mail, tel.) platí pouze 5 dnů. Do této doby musí být uhrazena rezervační záloha, která slouží jako závazná blokace termínu.

 • Pokud nebude záloha v uvedené době uhrazena, přívěs bude dále nabízen jako volný.
 • Při vyzvedávání přívěsu se skládá vratná kauce 10.000,- Kč na případné škody nekryté komplexním pojištěním atd.

Rezervační zálohy

 • Při pronájmu do 7 dnů: 2.000,- Kč.
 • Při pronájmu do 14 dnů: 3.000,- Kč.
 • Při pronájmu nad 14 dnů: 5.000,- Kč.

Rezervační záloha se odečítá oproti platbě vratné kauce. Při stornování rezervace 4 týdny před začátkem termínu, se záloha vrací v plné výši proti administrativnímu poplatku 1.000,- Kč. Po této době je záloha nevratná.

Předání a vrácení

Přívěs se předává v místě a čase sjednaném v půjčovní smlouvě.

 • První den pronájmu není placený při vyzvedávání přívěsu po 17 hodině a poslední den pronájmu při vrácení do 9 hodin dopoledne.
 • Obytný přívěs musí být předán v odpovídajícím stavu, uklizený, čistý, s vyprázdněnou a vypláchnutou kazetou chemického WC. Nákladní přívěs musí být předán čistý s uklizenou nákladovou plochou.

Při vrácení neuklizeného přívěsu (wc, koupelna, kuchyně atd.) účtujeme částku 1.500,- Kč (kazeta WC je potřeba vylít a vypláchnout), při drobném, odstranitelném znečištění přívěsu např. olejem, barvou atd. účtujeme částku 5.000,- Kč.

 • Vyzvedávání a vracení přívěsu probíhá standartně na adrese Kolmá 440, 273 61 Velká Dobrá, není-li ve v půjčovní smlouvě sjednáno jinak.
 • Přívěs je možné přistavit po dohodě na požadovanou lokalitu.
 • Převzetí přívěsu a seznámení se s jeho zařízeními a obsluhou trvá min. cca 60 min, v závislosti na zkušenosti nájemce s obsluhou přívěsů.
 • Pokud vznikly během Vaší cesty větší či menší škody, opotřebení dílů či součástí, oznamte tuto skutečnost při vrácení přívěsu. Pokud jsou škody v rozsahu bránícímu dalšímu pronájmu, je třeba toto nahlásit ještě před návratem na HELP linku +420 739 044 375.
 • Zákazník hradí všechny pokuty, penále a škody, jím způsobené, na kterých nenese vinu pronajímatel.

V případě poruchy

Všechny naše přívěsy jsou pravidelně servisovány a kontrolovány, ale i přesto může dojít k poruchám některých spotřebičů nebo jiných částí.

 • Veškeré opravy a nákup náhradních dílů, je možno realizovat pouze se souhlasem pronajimatele.
 • Nezapomeňte si nechat vždy vystavit řádný účet, bude Vám proplacen při vrácení vozidla.

V případě nehody/poškození

V případě nehody/poškození přívěsu (dopravní nehoda, živelná událost, vandalismus atd.) nebo poškození jiné věci přívěsem je nutné vždy přivolat policii a nechat si vystavit zápis o události pro pojišťovnu.

 • Pořiďte fotodokumentaci.
 • Informujte neprodleně pronajímatele na HELP linku +420 739 044 375.

Storno poplatky

Rezervační záloha se při stornování 4 týdny před začátkem termínu vrací v plné výši proti administrativnímu poplatku 1.000 Kč. Po této době je záloha nevratná.

Slevy

Stálým zákazníkům poskytujeme na pátý a každý další pronájem v délce min. 7 dnů slevu 10% (nevztahuje se na příplatkové příslušenství).

Odstoupení od rezervace

Při poškození přívěsu v rozsahu bránícímu pronájmu může pronajímatel odstoupit od rezervace. Uhrazená záloha se vrací v plné výši.

Ochrana osobních dat

Veškerá Vaše osobní data jsou zajištěna v souladu s nařízením EU 2016/679 (GDPR). Po skončení obchodního vztahu archivujeme pouze nájemní smlouvu a faktury po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, po které budou dokumenty řádně skartovány. Žádná data nejsou postupována třetím osobám a ani využívaná pro jakoukoliv jinou činnost, než je zrealizování nájemní smlouvy na zapůjčení přívěsu.

Kontaktujte nás

Volejte:
602 379 949

E-mail:
info@fkcommercium.cz

Adresa:
Kolmá 440, 273 61 Velká Dobrá

Bankovní spojení:
102 106 76 71 / 5500

Kde nás najdete?

Máte dotaz?

  Jméno

  Email

  Předmět

  Vaše zpráva