F.K. Commercium

Domu  /  Nehtové studio  / Provozní řád

Provozní řád

I. Základní údaje

Provozovatel: F.K.Commercium, s.r.o.
Sídlo firmy: Na Maninách 1615/2, Praha 7, 170 00
Provozovna firmy: Kolmá 440, Velká Dobrá, 273 61
Provozovna pro manikúru a nehtovou modeláž: Čs. Armády 3189, Kladno, 272 01
Telefon: +420 724 274 400
IČO: 274 19 843
Odpovědná osoba: Zuzana Kuchařová
Oprávnění pro výkon činnosti: manikúra a nehtová modeláž
 

Druh a rozsah poskytovaných služeb:
manikúra, nehtová modeláž gelem, P-Shine
 

Postup jednotlivých úkonů:
Manikúra:
příprava nehtů: desinfekce rukou manikérky a klientky
zapilování nehtů do požadovaného tvaru
změkčení nehtové kůžičky pomocí změkčovadla kůžiček (u mokré manikúry vložení
rukou do vody s přípravkem pro změkčení kůžičky)
zatlačení nehtové kůžičky pomerančovým dřívkem
lakování: podkladový výživný lak, barevný lak, vrchní lak, sušič laku
nanesení nehtového olejíčku
Nehtová modeláž:
příprava nehtů: desinfekce rukou manikérky a klientky
manikúra - zapilování nehtů, změkčení a zatlačení nehtové kůžičky
zmatněni přírodního nehtu pilníkem
nanesení prepu či primem (odmaštění a desinfekce nehtů)
případné prodloužení přírodních nehtů nalepením tipů nebo prodloužením pomocí
papírových šablon
samotná modelace gelem (jednorázovým nebo třífázovým polymerizujícím, bez zápachu
pomocí UV světla s použitím čtyřzářivkové UV lampy)
setření výpotku
závěrečná úprava tvaru nehtů
zdobení nebo lakování
nanesení poslední vrstvy gelu-lesku
nanesení nehtového olejíčku

P-Shine:
příprava nehtů: desinfekce rukou manikérky a klientky
zapilování nehtů do požadovaného tvaru
změkčení nehtové kůžičky pomocí změkčovadla kůžičky
zatlačení nehtové kůžičky pomerančovým dřívkem
zmatnění přírodního nehtu pilníkem
nanesení pasty leštičkou na nehet
nanesení pudru leštičkou na nehet
dočištění a doleštění nehtu
jelenicí nanesení nehtového olejíčku


II. Přístroje, stroje a další zařízení - jejich použití


Používány jsou převážně pomůcky jednorázové. Každá klientka má svůj jednorázový pilník a pomerančové dřívko na zatlačení eponychia. Pilníků a pomerančových dřívek je dostatek (cca 100 ks), aby mohly být používány na každou manikúru a každou klientku nové. Jednorázové pomůcky jsou přepravovány v uzavíratelném sáčku a nejsou opakovaně používány. Případná dezinfekce pomůcek (štětců, zdobící kuličky, manikérského nožíku, čistícího kartáčku apod.) je prováděna omytím v teplé tekoucí vodě s přídavkem saponátu a následným postřikem dezinfekcí (např. Lavosept) a opětným opláchnutím pod tekoucí vodou.
Veškeré pomůcky jsou převáženy v pevném kosmetickém kufru k tomu určeném a k dojezdu do bydliště klientek je používáno firemní vozidlo.
 

III. Zásady prevence vzniku infekčních a jiných onemocnění včetně podmínek dezinfekce a sterilizace

Výkony na nemocné kůži, manipulace s jizvami a mateřskými znaménky se neprovádí.
Lékárničkou první pomoci vozím sebou, její obsah je v souladu s poskytovanými službami. Lékárnička obsahuje dezinfekční prostředky, obvazový materiál, náplasti atd.
Pracovní pomůcky, nástroje a další předměty
Opakovaně používané pomůcky (štětce, zdobící kuličky, manikérský nožík, čistící kartáček apod.) se dezinfikují a čistí podle doporučení výrobce. Jednorázové pomůcky se opakovaně nepoužívají. Při kontaminaci biologickým materiálem, zejména krví se ihned provede dezinfekce s přípravkem s virucidním účinkem, poté se čistí obvyklým způsobem.
Sterilizace, dezinfekce a používání chemických přípravků.
Sterilizace se neprovádí. Dezinfekční prostředky se používají s virucidními, baktericidními a sporicidními účinky. Při provádění chemické dezinfekce se dodržují tyto zásady:
K zabránění vzniku selekce případně rezistence mikrobů vůči přípravku dlouhodobě používanému se střídají dezinfekční přípravky s různými aktivními látkami jednou měsíčně.
Při práci s dezinfekčními prostředky se dodržují zásady ochrany zdraví a bezpečnosti při práci a používají se osobní ochranné pomůcky (brýle, rukavice, rouška).


IV. Zásady osobní hygieny zaměstnanců a ochrany zdraví spotřebitele

Manikérka pečuje o tělesnou čistotu, ochranný pracovní oděv světlé barvy je převážen v uzavřeném obalu odděleně od pracovních pomůcek a po každém použití je vyprán vyvářkou. Vždy před zahájením a po ukončení práce u každého zákazníka si umyje ruce a odezinfikuje prostředkem pro dezinfekci kůže (např. Septoderm), rovněž při přechodu z práce nečisté na čistou.
Při poskytování služeb jsou používány jen pomůcky, kosmetické prostředky, přístroje a další výrobky, které splňují požadavky platných, obecně závazných právních předpisů, které se na ně vztahují.
Přístup k teplé a studené vodě je zajištěn v každé domácnosti zákaznice.
Při náhodném porušení integrity kůže u klientky se provede dezinfekce místa poranění, a to dezinfekčním prostředkem s virucidním účinkem, překryje sterilním obvazem. Dále se postupuje dle charakteru poranění.
Veškerý odpad odvážím v uzavřeném obalu do místa provozovny společnosti, kde je uložen do sběrné nádoby, za kterou odvádím obci Velká Dobrá roční poplatek za odvoz odpadu.
 

Odpovědná osoba: Zuzana Kuchařová
 

Datum: 1. březen 2011
 

Fotogalerie